LEKCE 1

Zpět

 

greetings (pozdravy) 

hello! [heləu]              ahoj!

goodbye! [gudbai]     nashledanou!
colours (barvy) 

white [wait]        bílá                      yellow [jeləu]     žlutá

pink [pink]           růžová                orange [orindž]  oranžová

red [red]              červená              blue [blu:]           modrá

purple [pə:pl]     fialová                green [gri:n]        zelená

brown [braun]    hnědá                grey [grei]            šedá

black [blek]          černá 

numbers 1 - 12 (čísla 1 - 12) 

one [wan]       1                  two [tu:]    2

three [θri:+]   3                  four [fo:]    4

five [faiv]        5                  six [siks]     6

seven [sevn]   7                 eight [eit]   8

nine [nain]      9                  ten [ten]   10

eleven [ilevn] 11                twelve [twelv] 12 
 

yes [jes]         ano                no [nəu]                ne

colour [kalə] barva             number [nambə] číslo

game [geim] hra                 bugs [bagz]           brouci

my [mai]        moje             your [joə]              tvoje

name [neim] jméno

 

phrases (fráze)

what´s your name? [wots joə neim] jak se jmenuješ?

my name´s… [mai neimz]                    jmenuji se…

I´m… [aim]                                             já jsem…

well done! [wel dan]                           velmi dobře! 

 

Pozdravy +test

Čísla +test

Věci v místnosti +test

Poslech ČÍSLA - kalkulačka

 

Barvy

Barvy s poslechem 

Barvy - poslech, spojování, křížovka 

HRA - BARVY

BARVY -čtení v knize

BARVY - výběr her

TESTÍK BARVY

 

Čísla

Čísla poslech 1

Čísla poslech 2                   

Čísla poslech 0 - 40

Čísla poslech - hra

ČÍSLA - poslech, spojování, křížovka 

Kniha čísla - https://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article522

Čísla 0 - 100 HRA

Čísla 

Čísla 21 - 40 POSLECH

Čísla - Poslouchej a označ HRA 1 (vyber jazyk English)

Čísla - Poslouchej a označ HRA 2 (vyber jazyk English)

https://www.chillola.com/at/numbers%20english.html

Školní věci

Školní věci poslech 1

Školní věci poslech 2

Školní věci hra

Školní věci GOGO - VIDEO

HRA - ŠKOLNÍ VĚCI slovíčka

HRY - ŠKOLNÍ VĚCI procvičování

 

pronunciation notes (poznámky k výslovnosti) 

výslovnost anglického slovíčka je vždy uvedena v hranaté závorce ⇨ např. slovíčko „jméno“ se píše „name“ a čte „neim“

v hranaté závorce najdeme různé znaky, kterými angličtina vysvětluje zvláštní zvuky, které čeština – nebo jiné jazyky - nemají.

v úvodní lekci jsme se seznámili se třemi znaky »

*ə+ ⇨ čte se jako tupé „e“

*θ+ ⇨ čte se jako šišlavé „s“ (šlapeme si na jazyk)

[:] ⇨ pokud je za některým písmenem dvojtečka, prodlužuje předchozí písmeno stejně jako česká čárka.

např. slovíčko „green“ se proto vyslovuje jako „grín“ a v hranaté závorce přepisuje jako [gri:n], slovíčko „modrá“ se pak čte jako „blů“, ale přepisuje jako [blu:]