LEKCE 3

Zpět

 

PETS

 

PÍSEŇ

https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/level1/stories_01/story_06?cc=cz&selLanguage=cs

ZVÍŘATA - POSLECH 1

ZVÍŘATA - POSLECH 2

PETS - HRY - poslech, procvičování

Kniha https://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article26

 

HRA - LITTLE - BIG

Názvy obydlí  - Pets

Hra - přiřazování slovíček

Hra - zvuk - zvíře

Hra - pexeso Pets

Hry - VÝBĚR - Pets

 

PETS - procvičování slovíčka, přiřazování, křížovka

animals (zvířata) 

dog [dog]                pes                  cat [kæt]            kočka

mouse [maus]       myš                  spider [spaidə] pavouk

fish [fiš]                  ryba                 rabbit [ræbit]    králík

bird [bə:d]             pták                 pig [pig]              prase

chicken [čikn]       kuře                 duck [dak]          kachna

turtle [tə:tl]           želva               hamster [hæmstə] křeček

guinea pig [ginipig]    morče

frog [frog]               žába                snake [sneik]       had

bee [bi:]                  včela               wasp [wosp]        vosa

ant [ænt]               mravenec       butterfly [batəflai] motýl

horse [ho:s]           kůň                  cow [kau]             kráva

sheep [ši:p]            ovce                wolf [wolf]           vlk

fox [fox]                  liška                bear [beə]            medvěd

deer [diə]               jelen                penguin [pengwin] tučňák

tiger [taigə]           tygr                  lion [laiən]            lev

monkey [manki]   opice               camel [keiml]       velbloud

elephant [elifənt] slon                 parrot [pærət]     papoušek

zebra [zi:bra]         zebra              kangaroo [kængəru:] klokan

giraffe [džira:f]      žirafa             crocodile [krəukədail] krokodýl

shark [ša:k]            žralok             whale [weil]            velryba

dolphin [dolfin]    delfín              octopus [oktəpəs]  chobotnice

big [big]                  velký               little [litl]                 malý