LEKCE 5

Zpět

 

FACE - OBLIČEJ

 

 

SLOVÍČKA - POSLECH

HRY -procvičování SLOVÍČKA - POSLECH

HRA -přiřazování SLOVÍČKA 1

HRA -přiřazování SLOVÍČKA 2

HRA - Face

https://www.jazyky-online.info/deti/lesson/lesson9-4.php

www.youtube.com/watch?v=gmZtRROWYq4

 

 

HRA - WHO AM I? (Kdo jsem?)

SLOVÍČKA - poslech - Face

HRA - KLAUN vybarvování

HRY - VÝBĚR - Face

parts of the face (části obličeje) 

hair [heə]               vlasy

face [feis]               tvář, obličej

eye [ai]                   oko

ear [iə]                   ucho

nose [nəuz]           nos

mouth [mauθ]      pusa, ústa

neck [nek]              krk 

 

long [long]                    dlouhý

short [šo:t]                    krátký

blond [blond]                blonďatý

glasses [gla:siz]             brýle

boyfriend [boifrend]    kluk, se kterým holka chodí

girlfriend [gə:lfrend]    holka, se kterou chodí kluk 
 

that´s not all! [ðæts not o:l] to není všechno!

wait (a minute)! [weit ə minit] počkej (chvilku)!

wait here! [weit hiə] počkej tady!

very funny! [veri fany] moc vtipné!

I´m sorry! [aim sori] omlouvám se, je mi to líto 

 

the verb „have got“ (sloveso „mít“)

já mám

plná forma » I have got *ai hæv got+

zkrácená forma » I´ve got [aiv got]

I´ve got long brown hair. mám dlouhé hnědé vlasy.

I have got a little dog. mám malého psa.

on má

plná forma » he has got [hi: hæz got]

zkrácená forma » he´s got [hi:z got]

he´s got big ears. on má velké uši.

he has got a little nose. on má malý nos.

ona má

plná forma » she has got [ši: hæz got]

zkrácená forma » she´s got [ši:z got]

she´s got big blue eyes. ona má velké modré oči.

she has got glasses. ona má brýle.