LEKCE 6

Zpět

Family

Klikněte na název vybraného cvičení a procvičujte si :-)

Poslech slovíček 1 Family tree

Poslech slovíček 2

englishflashgames.blogspot.cz/2010/10/family-vocabulary-game.html

 

Video GOGO -Who´s this?

The Family song - píseň video

Slovíčka video Family

 rodina obrázkový sešit Nasula    

Hra doplňovat jména

Poslech - slovíčka

Family - výběr - procvičování

 

 

Kniha  https://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article26

Výběr her - slovíčka Family - doplňování

https://www.jazyky-online.info/deti/lesson/lesson9-3.php

 

Maggie´s Family- zábavná videa

English Time - slovíčka

English Time - Family Tree - HRA

https://s.mound.free.fr/skyblues67/family/index.htm

Family Tree - test

Family -čtení a poslech - příběh

Family -čtení, poslech,hry, videa 

Family procvičování -hra 

Family procvičování -hra - čtený text

Fruit Family hra

 

 Family -Barevná rodina

 Family KŘÍŽOVKA

Family VÝBĚR

kouzelníkova školička

testík FAMILY

family members (členové rodiny) 

mum [mam]            maminka mother

dad [dæd]                táta          father

brother [braðə]       bratr

sister [sistə]             sestra

grandad [grændæd] děda

grandma [grændma] babička 
 

family [fæmili]          rodina

a lot [ə lot]                 hodně

later [leitə]                později

I´ve got an idea! [aiv got ən aidiə] mám nápad!

who´s this? [hu:z ðis] kdo je to?

it´s me! [its mi:]          to jsem já!

it´s my sister! [its mai sistə] to je moje sestra!

how many brothers have you got?

[hau meni braðəz hæv ju: got] kolik máš bratrů? 
 

já mám…

plná forma » I have got [ai hæv got]

zkrácená forma » I´ve got [aiv got]

I´ve got two brothers. já mám dva bratry.

I have got one little sister. já mám malou sestru.

já nemám…

zkrácená forma » I haven´t got [ai hævnt got+]

I haven´t got a sister. já nemám sestru.

on má

plná forma » he has got [hi: hæz got]

zkrácená forma » he´s got [hi:z got]

he´s got two sisters. on má dvě sestry.

he has got a little brother. on má malého bratra.

ona má

plná forma » she has got [ši: hæz got]

zkrácená forma » she´s got [ši:z got]

she´s got a brother. ona má bratra.

she has got three sisters. ona má tři sestry