LEKCE 7

BODY

 

ZPĚT

 

 

PÍSEŇ -části těla

Píseň  - To jsem já

POSLECH SLOVÍČKA - BODY 1

POSLECH SLOVÍČKA - BODY 2

POSLECH SLOVÍČKA - BODY 3

PROCVIČOVÁNÍ  BODY - HRY

BODY - poslech slov, test, hry

 

Části těla - poslech - video

Gogo - části těla

Body - VÝBĚR - procvičování

Části těla - vyber si a procvičuj

 

Čtení obrázkové příběhy

Angličtina pro děti - BODY

píseň IF YOU´RE HAPPY

hra BODY

hra BODY PARTS

testík BODY

Poslech - slovíčka

BODY - HRY A DOPLŇOVAČKY

 

POKYNY

body parts (části těla) 

head [hæd]               hlava

shoulder [šəuldə]    rameno

arm [a:m]                  paže

hand [hænd]            ruka

leg [leg]                     noha

foot [fut]                  chodidlo

body [bodi]              tělo 

instructions (pokyny) 

clap your hands [klæp jo: hændz] zatleskej (rukama)

wave your arms [weiv jo: a:mz]    zamávej (pažemi)

kick your legs [kik jo: legz]             kopni (nohama)

stamp your feet [stæmp jo: fi:t]   zadupej (chodidly)

shake your head [šeik jo: hæd]     zatřes hlavou

shake all over [šeik o:l əuvə]          zatřes se celý / celá

 

you´ve got… [ju:v got]         ty máš…

you´ve got two eyes. ty máš dvě oči.

has it got… ? [hæzit got]      má to… ?

has it got two legs? má to dvě nohy?

yes, it has. [jes it hæz]         ano, má.

no, it hasn´t. [nəu it hæznt] ne, nemá.