LEKCE 8

ZPĚT

CLOTHES

 

https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/level1/stories_01/story_08?cc=cz&selLanguage=cs

CLOTHES - poslech slov, test, hra

Poslech slovíčka

Procvičování - slovíčka + obrázky

testík CLOTHES

CLOTHES 1

CLOTHES 2

PROCVIČOVÁNÍ - VÝBĚR

clothes - procvičování

Hry a procvičování - CLOTHES

Video - oblečení

Gogo čaruje - oblečení

HRA - OBLEČENÍ

CLOTHES - HRA

KNIHA - OBLEČENÍ

clothes (oblečení)

hat [hæt]                klobouk, čepice

coat [kəut]             kabát

jacket [džekit]       bunda

shirt [šə:t]              košile

t-shirt [ti: šə:t]       tričko

skirt [skə:t]             sukně

jumper [džampə]  mikina, svetr

jeans [dži:ns]          džíny

trousers [trauzəs]  kalhoty

socks [soks]             ponožky

shoes [šu:z]             boty 

 

crazy [kreizi]              bláznivý

clothes [kləudz]        oblečení

shop [šop]                  obchod

or [o:]                         nebo

spots [spots]              puntíky

dots [dots]                  tečky

whose [hu:z]              čí

now [nau]                   teď

clown [klaun]             klaun

pirate [pairət]            pirát

cowboy [kauboi]       kovboj

police officer [pəli:s ofisə] policista

mask [mæsk]             maska

 find [faind]                najít 

 

´s genitive (přivlastňování)

pravidlo »

» za podstatné jméno přidáme ´s

⇨ tom´s book (tomova knížka)

⇨ dad´s car (tátovo auto)

 

have you got …….. ? [hæv ju: got]    máš ……… ?

have you got a brother? máš bráchu?

yes, I have. [jes ai hæv]     ano, mám.

no, I haven´t. [nəu ai hævnt] ne, nemám.

whose …….. is this? [hu:z …… iz ðis] čí …….… to je?

whose bag is this? čí je to taška?