LEKCE 9

ZPĚT AJ

F O O D

 

 

PÍSEŇ

FOOD - pro poslech klikni na vlaječku

FOOD - POSLECH, TEST, HRA

 

FOOD - POSLECH, TEST 1

FOOD - POSLECH, TEST 2

FOOD - POSLECH, TEST 3

FOOD - POSLECH, TEST 4

FOOD - POSLECH, TEST 5

FOOD - hry

FOOD - procvičování - výběr

FOOD - procvičování - VÝBĚR (A)

FOOD - procvičování - PEXESO poslech

FOOD - procvičování - HRA

Píseň - What do you like for....

GOGO - What do you like? (ZELENINA)

GOGO - Do you like.....? 

GOGO - What are they? ( OVOCE)

GOGO - I like ...(In the CAFE)

POSLOUUCHEJ A PŘIŘAĎ -příběh

Procvičování FOOD

Opakování vše - křížovky

food - hra

pexeso Food

food (jídlo) 

fish [fiš]          ryba            chicken [čikən]            kuře

pizza [pi:ca]   pizza           sausages [sosidžiz]     párky

chips [čips]    hranolky    potatoes [pəteitəuz]  brambory

fruit [fruit]     ovoce         vegetables [vedžitəblz] zelenina

salad [sæləd] salát           bananas [bə´na:nəz]   banány

apples [æplz] jablka        oranges [orindžiz]       pomeranče

yoghurt [jogət] jogurt      ice cream [aiskri:m]    zmrzlina

cereal [siəriəl]  cereálie   chocolate [čoklit]        čokoláda

eggs [egz]         vejce        burgers [bə:gəz]         hamburgery

pie [pai]         koláč, buchta 

 

run! [ran]       utíkej!          key [ki:]           klíč

why? [wai]     proč?           here [hiə]        tady

food [fu:d]     jídlo              café [kæfei]    kavárna

breakfast [brækfəst]        snídaně

lunch [lanč]                        oběd

dinner [dinə]                      večeře

for breakfast (k snídani)

for lunch (k obědu)

for dinner (k večeři) 

 

what do you like? [wot du: ju: laik] co máš rád(a)?

I like… [ai laik]        já mám rád(a)…

I like fish and chips.  já mám rád(a) rybu s hranolky.

I don´t like… já nemám rád(a)…

I don´t like eggs for dinner. nemám rád(a) k večeři vejce.

do you like … ? [du: ju: laik]  máš rád(a) … ?

do you like chocolate? máš rád(a) čokoládu?

yes, I do. [jes ai du:]       ano, mám.

no, I don´t. [nəu ai dəunt]      ne, nemám.