A SUNNY DAY - WEATHER

ZPĚT ANGLICKÝ JAZYK

6.lekce A SUNNY DAY

the weather (počasí) 

it´s hot [its hot]           je horko

it´s cold [its kəuld]      je zima

it´s sunny [its sani]     je slunečno

it´s windy [its windi]  je větrno

it´s raining [its reining]   prší

it´s snowing [its snəuing] sněží

 

weather [weðə] počasí     ground [graund] země

wind [wind]        vítr           blow [bləu]          foukat

leaves [li:vz]       listy          fall [fo:l]                padat

high [hai]         vysoko        in the sky [in ð skai] na nebi

park [pa:k]          park         kite [kait]           papírový drak

but [bat]             ale            question [kwestʃn]  otázka

boots [bu:ts]      boty

today [tədei]       dnes

what´s the weather like? [wots ð weðə laik] jaké je počasí? 

 

Slovíčka - spojování UNIT 6

slovíčka poslech ch

slovíčka poslech1 ch

slovíčka poslech 2 ch

Weather - slovíčka poslech, hry A

Weather - procvičování Ex

https://learnenglish.de/basics/weather.htm

Weather - doplň

Weather - poslech

Weather - křížovka, video

Weather - procvičování A

Weather - pexeso

Weather clothes- pexeso

Weather games

Weather - procvičování

Počasí - procvičování, hry

Weather - video - píseň

https://www.educa.madrid.org/binary/518/files714/

https://elt.oup.com/student/galaxy/level2/platform/dragunit1?cc=cz&selLanguage=cs