AMAZING ANIMALS

ZPĚT ANGLICKÝ JAZYK

 

10.lekce AMAZING ANIMALS

10.lekce ANIMAL - BODY

animals (zvířata) 

whale [weil] velryba      penguin [pengwin]      tučňák

lion [laiən]    lev              gorilla [gəˈrila]              gorila

frog [frog]     žába           crocodile [krəukədail] krokodýl

hippo [hipəu] hroch       elephant [elifənt]         slon

giraffe [dʒiˈra:f] žirafa    fruit bat [fruit bæt]      kaloň

snowy owl [snəui aul]     sněžná sova

polar bear [pəulə beə]    lední medvěd

 

animals [enimlz]                zvířata

amazing [əˈmeizing]         úžasný

hot [hot]       horký              cold [cəuld]          studený

place [pleis]  místo             meat [mi:t]           maso

leaves [li:vz] listy                plants [pla:nts]     rostliny

insects [insekts]   hmyz     live [liv]                 žít

eat [i:t]            jíst                drink [drink]         pít

fly [flai]           létat              swim [swim]         plavat

sea [si:]           moře            river [rivə]              řeka

forest [forist] les                grasslands [gra:slændz] stepi

boring [bo:ring] nudný     strong [strong]      silný 

 

Slovíčka - spojování UNIT 10

poslech slovíčka ch

Hra  - popis zvířete + psaní slova

https://www.educa.madrid.org/binary/276/files585/

 

Wild animals - poslech slovíčka, hry Ag

Animals - procvičování Ex

Animals - procvičování A

Animals - procvičování A II.

ZOO animals pexeso

https://www.letshavefunwithenglish.com/vocabulary/wild_animals/index.html

 

ANIMAL BODY

body

tělo

head

hlava

big ears

velké uši

small ears

malé uši

mouth

ústa

nose

nos

long legs

dlouhé nohy

short legs

krátké nohy

long neck

dlouhý krk

fur

kožich, srst

skin

kůže

paws

tlapky

tail

ocas

mane

hříva

horns

rohy

wool

vlna

whiskers

vousy

muzzle / snout

čenich, čumák

shell

krunýř

feathers

peří

trunk

chobot

fin

ploutev

gills

žábry

scales

šupiny

wings

křídla

beak

zobák

claws

drápy

sharp teeth

ostré zuby