MUSIC TIME - SPORTS TIME

ZPĚT

MUSIC TIME

1.lekce SPORTS TIME

 

ski  [ski:]          lyžovat

skate [skeit]      bruslit     

swim [swim]       plavat

dive  [daiv]        potápět se

run  [ran]          běhat  

throw  [θrəu]       házet

sing  [sing]         zpívat  

dance [da:ns]     tancovat

ride a bike  [raid ə baik] jezdit na kole

play football  [plei futbo:l]  hrát fotbal

play hockey  [plei hoki]  hrát pozemní hokej

play ice hockey  [plei ais hoki]  hrát lední hokej

play basketball  [plei ba:skitbo:l]  hrát basketbal  

play volleyball [plei volibo:l] hrát volejbal

play tennis [ plei tenis ]         hrát tenis 

www.youtube.com/watch?v=3ryQMMWFm6U

www.youtube.com/watch?v=agjdO0rRDQc

 

Slovíčka - spojování STARTER UNIT

poslech slovíčka ch

procvičování music - Ex

Musical instruments pexeso

hudební nástroje - procvičování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovíčka - spojování UNIT 1

poslech slovíčka ch

poslech slovíčka2 ch

poslech slovíčka Can you..? ch

poslech slovíčka - slovesa ch

poslech slovíčka - slovesa 2 ch

poslech slovíčka - sporty ch

procvičování sports - Ex
https://learnenglish.de/vocabulary/sport.htm

Sports pexeso 

slovesa - slovíčka, hry, poslech

sport - slovíčka, hry, poslech

Sports - procvičování

sports procvičování, hry

činnosti video poslech

 

https://www.youtube.com/watch?v=hzo9me2fdzg

 

https://www.youtube.com/watch?v=9gwbEsCWOlI I can/ I can´t