MY FREE TIME

ZPĚT ANGLICKÝ JAZYK

 

9.lekce MY FREE TIME 1

9.lekce MY FREE TIME 2

www.youtube.com/watch?v=vK2_CNh5QoI

www.angles365.com/classroom/c4actions.htm

www.youtube.com/watch?v=t_CkXmgT5Ao

www.youtube.com/watch?v=cVGj4c5oBsM

www.youtube.com/watch?v=evv9POaKOng

www.youtube.com/watch?v=X6Rm5J1wu2c

 

after [a:ftə] po                 free time [fri: taim] volný čas

too [tu:] taky                    soon [su:n] brzy

singer [singə] zpěvák      hide [haid] schovat se

behind [biˈhaind] za        wait [weit] čekat

penfriend [penfrend]           přítel na dopisování

fishing rod [fiʃing rod]          rybářský prut

musical instrument [mju:zikəl instrumənt] hudební nástroj 
hobbies & activities  (koníčky a aktivity) 

read a book (comics)             číst knížku (komiksy)

watch tv                                   dívat se na televizi

listen to music                        poslouchat hudbu

stay in bed                               zůstat v posteli

 

RIDE

ride a bike (a horse)               jezdit na kole (na koni)

 

PLAY

play computer games            hrát počítačové hry

play football                            hrát fotbal

play (ice) hockey                    hrát (lední) hokej

play (table) tennis                  hrát (stolní) tenis

play volleyball (basketball)  hrát volejbal (basketbal)

play the piano (guitar, violin, drums, trumpet…)

hrát na piáno (kytaru, housle, bubny, trubku…)

 

GO

go running                            chodit běhat

go shopping                         chodit nakupovat

go fishing                              chodit na ryby

go swimming                       chodit plavat

go skating                             chodit bruslit

go walking                            chodit na procházky 
 

what do you do in your free time? co děláš ve volném čase?

odpověď » např. I go running. (chodím běhat.)

what do you do on ……..? co děláš v………..?

příklad » what do you do on fridays? (co děláš v pátek?)

odpověď » např. I read books. (čtu knížky.)

do you ….?

příklad » do you go swimming? (chodíš plavat?)

odpověď » Yes, I do. (ano, chodím.)

No, I don´t. (ne, nechodím)

do you like… ? máš rád-a… ?

příklad » do you like music? (máš rád-a hudbu?)

odpověď » Yes, I do. (ano, mám.)

No, I don´t. (ne, nemám)

phrases (fráze)

it´s my favourite thing to do.   tu věc dělám rád-a

I´ve got lots of hobbies.            Mám spoustu koníčků.

I know!                                         já vím

I´m from…                                   jsem z…

PŘÍBĚH

SLOVÍČKA K PŘÍBĚHU

PÍSEŇ

https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/level4/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovíčka - spojování UNIT 9

slovíčka poslech ch

slovíčka poslech1 ch

slovíčka poslech2 ch

slovíčka poslech denní činnosti1 ch

slovíčka poslech denní činnosti2 ch

hobbies - procvičování Ex

Routines- procvičování Ex

hobbies- PL

Time - procvičování A

Slovesa 1 - procvičování pexeso

Slovesa 2 - procvičování pexeso

Slovesa 3 - procvičování pexeso

Hobbies - kniha

https://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/can/index.html

Hobbies - procvičování

Daily routines - procvičování, hry

https://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/routine2/index.html kniha

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5-rocnik/hobbies/cv1.htm