ON HOLIDAY

ZPĚT ANGLICKÝ JAZYK

 

5.lekce ON HOLIDAY

on holiday (na prázdninách) 

rocks [roks]              skály

holiday [holidei]      prázdniny

tree [tri:]                   strom

palm tree [pa:m tri:] palma

beach [bi:tʃ]              pláž

umbrella [ambrela] deštník

sea [si:]                       moře

friend [frend]             přítel, kamarád

read [ri:d] číst             write [rait]        psát

eat [i:t] jíst                  drink [drink]      pít

swim [swim] plavat   dive [daiv]         potápět se

ski [ski:] lyžovat          skate [skeit]      bruslit

jump [dʒamp]             skákat

skip [skip] skákat přes švihadlo

fall [fo:l] padat             run [ran]            běhat

do [du:]  dělat              sleep [sli:p]        spát

dance [da:ns] tancovat    sit [sit]           sedět

hotel [həuˈtel]              hotel     

fantastic [fænˈtæstik]    fantastický

wear [weə]                       mít na sobě 

 

www.manythings.org/lulu/e1.html

www.manythings.org/lulu/j1.html

www.youtube.com/watch?v=IWOrG6BR9Hs

 

Slovíčka - spojování UNIT 5

poslech slovíčka ch

paslech slovíčka 2 ch

elt.oup.com/student/galaxy/level5/games/?cc=cz&selLanguage=cs

Holidays - procvičování Ex

https://elt.oup.com/student/galaxy/level5/games/?cc=cz&selLanguage=cs

 

   

https://www.angles365.com/classroom/christmas2013.htm

https://www.interakceprozkolu.kvalitne.cz/priklady.html?gr=32&index=1

https://tv.mes-english.com/christmas1_qa.php

https://www.anglomaniacy.pl/christmasTopic.htm

https://pancelcino.webnode.cz/anglictina/slovicka/christmas/

https://www.eslgamesplus.com/christmas-vocabulary-memory-game-for-esl/

https://www.learningchocolate.com/content/christmas

https://www.learningchocolate.com/content/christmas-0

https://www.youtube.com/user/HooplaKidzTv?v=sTS5wOOyJVI

https://www.youtube.com/watch?v=5LtxG6V0uPc&feature=c4-overview-vl&list=PLbELaiA4QD9ov-rExqnuoaBiYylZLRp2u

https://www.englishexercises.org/buscador/buscar.asp?nivel=any&age=0&tipo=any&contents=christmas#thetop

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/christmas