What´s in the house?

ZPĚTANGLICKÝ JAZYK

 

2.lekce WHAT´S IN THE HOUSE?

rooms in the house (místnosti v domě) 

house [haus]     dům

flat [flæt]             byt

room [ru:m]        místnost

stairs [steəz]       schody

upstairs [apsteəz] 1. patro (nad schody)  

downstairs [daunsteəz] přízemí

hall [ho:l]                       předsíň

kitchen [kitʃən]              kuchyně

bedroom [bedru:m]       ložnice

bathroom [ba:θru:m]     koupelna

living room [livinru:m]   obývák

dining room [dainingru:m] jídelna

toilet [toilit]                        záchod 

things in the house (věci v domě) 

TV [ti:vi:]                     televize

bed [bed]                    postel

sofa [səufə]                gauč

chair [tʃeə]                   křeslo, židle

table [teibl]                   stůl

cooker [kukə]               sporák

photos [fəutəuz]          fotky

picture [piktʃə]              obraz, obrázek

plant [pla:nt]                 rostlina

flower [flauə]                 květina

drawer [dro:ə]                šuplík

cupboard [kabəd]         kredenc

prepositions of place (místní předložky) 

in [in]         v    in the box v krabici

on [on]      na   on the table na stole

under [andə]       pod   under the chair pod křeslem (židlí)

behind [bihaind] za    behind the sofa za gaučem

Slovíčka - spojování UNIT 2

slovíčka poslech ch

slovíčka poslech our room ch

poslech slovíčka2 rooms ch

slovíčka poslech - bedroom ch

slovíčka poslech - living room ch

https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/level1/stories_01/story_09?cc=cz&selLanguage=cs

PÍSEŇ

 

house - video

Části domu - poslech

Poslech, videa, spojování - části domu

Dům a nábytek - hry, videa

Rooms - místnosti - procvičování Ex

Home - části domu - procvičování Ex

https://www.learnenglish.de/vocabulary/rooms.htm

House - procvičování A

Bathroom pexeso

Bedroom pexeso

Kitchen pexeso

My house kniha

Bathroom slovíčka, hry

furniture slovíčka, hry

kitchen slovíčka, hry

living room slovíčka, hry

rooms in the house - procvičování

Nábytek procvičování

Our house - procvičování,hry

video místnosti

Předložky

 

Where is the mouse? - hra

Where is the dog? - hra

Předložky - Doplň věty - hra