Vyjmenovaná slova po B

 

VYJMENOVANÁ SLOVA SLOVA PŘÍBUZNÁ
BÝT blahobyt, živobytí, kdyby, aby, dobýt,zbytek
BYDLIT bydliště, obydlený, zabydlet se, obydlí
OBYVATEL obyvatelstvo, obývat, obývací
BYT ubytovna, bytový, bytná, bytelný
PŘÍBYTEK ...
NÁBYTEK nábytkový, nábytkář, nábytkářský
DOBYTEK dobytče, dobytčí, dobytkář
OBYČEJ obyčejně, neobyčejný, obyčejný
BYSTRÝ bystře, bystřina, Bystrouška, bystrozraký
BYLINA bylinný, býlí, býložravec, černobýl
KOBYLA kobylka, Kobylisy, Kobylnice
BÝK býkovec, býček, býčí
PŘIBYSLAV  
   

Přibyslav, Bydžov, Zbyněk, Zbyšek, Bylany, Hrabyně, BABYKA

 

Pozor na rozdíly

býlí (plevel) X bílý (bíle zbarvený), bílí (natírat bíle)

bydlo (příbytek) X bidlo (tyč)

být (budu, existuje) X bít (biji, tluču)

nabýt (nabudu, získám) X nabít (nabiji pušku)

dobýt (dobudu města) X dobít (dobít raněné zvíře,…)

 

ONLINE CVIČENÍ - doplňování

Doplňovací cvičení (10) modré Chm

Doplň i,y prezentace - slovní spojení

PEXESO

 

KNIHA - Vyjm. slova B

ve spodní liště můžete v knížečce listovat a učit se vyjmenovaná slova a slova příbuzná

Písnička Dáda

By - text

 

 

Obyvatel bydlí v bytě,
je to pěkný příbytek.
Bystrý vidí, že tam nemá
obyčejný nábytek.

V lese sbírá byliny,
pěstuje i kytky.
Drží býka, kobylu,
zpracovává zbytky.

Sem tam přidá na jatka
nějaký ten dobytek.
Problém pro něj nemoh´být
pořídit si nábytek.

 

Řazení vyjm.sl. Obrázky

Přiřazování - slova příbuzná k obrázkům

Procvičování i, y po B - VĚTY

DOPLŇOVÁNÍ i, y po B - (balóny) slovní spojení

DOPLŇOVÁNÍ i, y po B - estranky

Procvičování - doplňování i, y

 

 

  Zpět ČESKÝ JAZYK

ZPĚT PŘEHLED VYJMENOVANÁ SLOVAD