ŠATNA

Šatnyzápad (skříňky)

- žáci nebudou na skříňky nic lepit, psát ani jinak poškozovat.

- mohou si dát obrázky dovnitř na magnety.

Před podzimními, vánočními, jarními a letními prázdninami je vždy úplně vyprázdní – úklid.

- 1 klíč-žák - nosíte si klíč domů, nesmíte si jej zapomenout.

Hlavní budova - při odvádění žáků do šatny  (po poslední vyučovací hodině) vyučující vyčká na odchod posledního žáka třídy a žáci odcházejí samostatně hlavním vchodem.