ČLOVĚK A PŘÍRODA

ZPĚT

Člověk je součástí přírody. Odpradávna se snaží přírodu přetvářet a přizpůsobovat ji ke svým potřebám.

Podle toho jak se budeme chovat k přírodě, takové bude naše životní prostředí.

Základní životní podmínky poskytuje všem živočichům NEŽIVÁ PŘÍRODA. (VODA, VZDUCH, SVĚTLO, TEPLO, PŮDA)

PŘÍRODU BYCHOM MĚLI CHRÁNIT A CHOVAT SE K NÍ OHLEDUPLNĚ.

  Klikni - interaktivní učebnice

VÝZNAM PŮDY

Půda poskytuje životní prostředí rostlinám (zdroj živin, oporu kořenům) a živočichům (zdroj obživy, surovin).

Půda je také domovem mnoha živočichů (krtek, žížala).

Význam půdy pro člověka

VÝZNAM LESŮ

 

Lesy - jsou zdrojem velkého množství kyslíku (nezbytný pro život živých organizmů)

       - zachycují prach a nečistoty z ovzduší

       - chrání krajinu (snižují rychlost větru, zpomalují odtok povrchových vod)

       -  zásobárna vody

       - domovem živočichů i rostlin

       - poskytují surovinu - dřevo

       - místo odpočinku

https://www.lesnapedagogika.sk/deti/zlozka.php?content=78

význam lesa - přehled

https://www.lesopark.pribram.eu/dreviny.php

VÝZNAM VODNÍCH PLOCH

Voda - přehled

koloběh vody v přírodě - hra (puzzle)

 

https://www.youtube.com/watch?v=4O7fQjK36G0

https://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c

  

Vodní plochy - rybníky, jezera, přehradní nádrže, potoky, řeky

                   - zvlhčují půdu a ovzduší

                   - jsou zde ryby, vodní drůbež, rostliny, drobní

                      živočichové

                   - zdroj energie

                   - místo odpočinku a rekreace

Jak chránit přírodu

 

Zákaz táboření Zákaz znečišťování lesa Zákaz rozdělávání ohňů Zákaz rušení zvířat Zákaz sběru přírodnin Chovej se tiše Zákaz černé skládky Zkaz vstupu mimo značenou stezku 

https://www.tonda-obal.cz/

  

I MY MŮŽEME POMÁHAT PŘI OCHRANĚ PŘÍRODY.

Ochrana přírody - prez.

 

 

https://detem.mzp.cz/

https://enviregion.pf.ujep.cz/inter_uc/1st/index.php

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10430569197-krakonosova-zahrada-pod-zkratkou-krnap/21256226143/

https://fle.czu.cz/~ulbrichova/Skripta_EKOL/lesapuda/lesapuda.htm