SPOLEČENSTVA LESŮ

ZPĚT

 

Rozlišujeme lesy listnaté, jehličnaté a smíšené. Pod lesními stromy a keři rostou byliny a mechy. Poskytují domov mnoha živočichům.  Lesy produkují velké množství kyslíku. Jsou zásobárnou vody. Zabraňují odnosu půdy při prudkých deštích. Snižují rychlost větru.

https://www.uduorpitorp.cz/taborove-dovednosti/kempovani-v-prirode/co-kde-roste-ii.html

https://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/index.html

https://www.vls.cz/lesni-ped/detsky.web/poznavame-stromy

https://www.vls.cz/lesni-ped/detsky.web/poznavame-stromy/overeni-znalosti-stromy

STROMY A KEŘE 

https://docs.google.com/presentation/d/1n9XQ6rt2xQDhbbSylBKvF-sD4tVAhdlaGfPTX0ymE7k/present?pli=1&ueb=true#slide=id.p21

 

Listnaté lesy

V listnatých lesích se u nás nejčastěji vyskytují duby a buky - stromy opadavé.

Dub letní

Dub je listnatý strom, který roste velmi pomalu. Dožívá se věku až 2 000 let. Má velmi tvrdé a odolné dřevo, které vzdoruje vlhku i vodě. Roste v teplejších oblastech. Lesu, ve kterém rostou pouze duby, říkáme doubrava. Staré duby mají mohutné kmeny a rozložité koruny.  Plody – žaludy.

 

Buk lesní

Buk lesní je nejhojnější listnatý strom v našich lesích. Dožívá se více než tří set let. Dorůstá do výšky až 30 m. Les převážně tvořený buky se nazývá bučina. Buk poznáme podle hladké světle šedé kůry. Plody – bukvice.

 

Smíšené lesy

Lesy tvořené listnatými i jehličnatými stromy nazýváme smíšené. Rostou zde dva nebo více druhů dřevin. Tvoří převážnou část celkové plochy našich lesů.

LESNÍ PATRA

LESNÍ PATRA 2.

LESNÍ PATRA 3.

LESNÍ PATRA 4.

Jehličnaté lesy

Jehličnaté stromy a keře mají listy ve tvaru jehlic. S výjimkou modřínu na zimu neopadávají. Nazýváme je stálezelené. Najdeme zde smrky, jedle, borovice a modříny.

Smrk ztepilý

Je nejrozšířenější lesní dřevina u nás (smrčiny). Kořeny se rozrůstají mělce pod povrchem, proto vichřice strom snadno vyvrátí. Kmeny smrků chrání drsná hnědá kůra, Koruna má kuželovitý tvar. Špičaté jehlice vyrůstají hustě okolo větví. Šišky visí dolů. Smrky rostou poměrně rychle a dosahují výšky 30 – 50 m.

 

Jedle bělokorá

Je to jehličnatý stálezelený strom (jedliny). Kořeny sahají hlouběji než u smrků, proto se tak snadno nevyvrátí. Má kmen s bělošedou kůrou. Koruna je válcovitá. Jehlice vyrůstají ve dvou řadách proti sobě. Šišky vyrůstají na větvičce vzhůru.

 

Borovice lesní

Je jehličnatý neopadavý strom (bory). Je velmi odolná, může růst i na skále. Její kořeny rostou do hloubky a drží pevně v zemi. Kůra borovice je v dolní části kmene šedohnědá. Jehlice vyrůstají ve svazcích po dvou. Kuželovité šišky jsou krátké a tvrdé Koruna bývá nepravidelná.

 

Modřín opadavý

Je jediný jehličnatý strom, jehož jehlice na podzim opadají. Roste jednotlivě na okrajích smrkových lesů nebo v parku. Kmen modřínu má šupinovitý povrch. Šišky jsou malé, měkké a mají vejčitý tvar.

 

https://www.brumlik.estranky.cz/file/1017/ekosystemlesstromy.htm

HRA - LESNÍKŮV UČEŇ

https://www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/lesni-pedagogika/nejen-pro-deti/komiks

https://www.pripravy.estranky.cz/clanky/prvouka/stromy-a-kere---test.html

Lesní plody

V létě se vydáváme do přírody za sběrem lesních plodů. Všechny lesní plody jsou velmi zdravé a obsahují hodně vitamínů.

Jahody – jahodník obecný  Maliny – ostružiník maliník

Ostružiny – ostružiník křovitý  Borůvky – borůvka černá

Brusinky – brusinka obecná

        

Jedovaté rostliny

Mezi rostlinami se vyskytují také jedovaté rostliny. Je třeba vždy pozorně rozlišovat jedlé plody od jedovatých plodů.

Vraní oko čtyřlisté  Rulík zlomocný   Lýkovec vonný  Lilek potměchuť

     

Houby

Houby tvoří samostatnou skupinu živých organizmů. Neobsahují zeleň listovou. Nemají kořeny, stonky, listy ani květy. Rozmnožují se výtrusy.

Houby - prezentace

https://skolakov3a.sweb.cz/PRVOUKA/houby/houby.htm

https://moodle.deblinsko.org/mod/page/view.php?id=210

https://www.pripravy.estranky.cz/clanky/prvouka/houby---test.html

test HOUBY 2

HOUBY - prez.

Rozeznáváme houby jedlé, nejedlé a jedovaté.

Mezi známé jedlé houby řadíme: hřib smrkový, klouzek obecný, bedla jedlá, kozák březový, křemenáč osikový.

Popis obrázku chybí  Klouzek obecný 

Mezi jedovaté houby patří: muchomůrka červená,  hřib satan

   

Některé houby jsou smrtelně jedovaté. - muchomůrka zelená,  muchomůrka tygrovaná

   

Živočichové našich lesů

SPOLEČENSTVA LESŮ - ZVUKY ZVÍŘAT

https://kabineterethiron.webnode.cz/a5-hodina-zvirata-co-zji-v-lese/

https://skolicka6.sweb.cz/PUZZLE/ZVIRATA.htm

ŽIVOČICHOVÉ V LESE - prez.

Žijí zde:

savci -> veverka obecná, jezevec lesní, prase divoké, liška obecná

       

ptáci -> datel černý, strakapoud velký

  Strakapoud velký - klikněte pro zobrazení detailu 

plazi -> zmije obecná, užovka hladká

   

hmyz -> mravenec lesní, roháč obecný, lýkožrout smrkový

     

 

https://www.pomucky.ic.cz/poznej/les1.htm