SPOLEČENSTVA OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ

ZPĚT

V okolí lidských obydlí nalezneme společenstva s převahou užitkových i okrasných rostlin a živočichů chovaných pro užitek.

Domácí zvířata

Společenstva rostlin a živočichů v blízkosti lidských obydlí jsou uměle vytvořena člověkem.

 

Pro radost a potěšení chováme jiné druhy domácích zvířat (kočky, některá plemena psů, křečky, morčata aj.)

Mnozí živočichové však člověku škodí – ubírají mu zásoby, poškozují rostliny, stavby, přenášejí choroby (potkani, myši, holubi).

Jiřička obecná

Žije i ve městech, spatříme ji častěji než vlaštovku. Lepí si polokulovité hnízdo s malým vchodem, přilepené pod střechou domu. Živí se hmyzem, proto na podzim odlétá do teplejších jižních krajů. Je to pták tažný.

Vlaštovka obecná

Má dlouhý vidlicovitý ocas a na čele a hrdélku rezavě rudou skvrnu. Bývá často zaměňována s jiřičkou obecnou. Vlaštovka si buduje otevřené miskovité hnízdo přilepené na zdech uvnitř stavení. Je to také pták stěhovavý (tažný) a živí se hmyzem.

   KRTEK  OBECNÝ

Krtek žije na lukách, na polích a v zahradách.Vyrývá v zemi chodby, které jsou navzájem spojené a vedou různými směry z doupěte. Nachází tu potravu, hlavně hmyz. Je to hmyzožravec. Krtek si však často pochutná i na žížale a jiných malých živočiších, kteří se dostanou do jeho chodeb. V zimě vyhrabává chodby hlouběji pod povrchem země, kde je vyšší teplota a více potravy. Životu pod zemí je krtek dobře přizpůsoben.

  LÍPA SRDČITÁ

  Lípa je krásný strom. Roste nejčastěji u cest, na návsích, v parcích nebo v alejích.

Na podzim lípě listy opadají a strom přestane růst. Přezimuje bez listů. Na jaře vyrostou z pupenů na větvích nové listy a strom se dále zvětšuje.

 Asi po 20 až 25 letech života začne lípa kvést. Lípa roste a kvete po mnoho let. Dožívá se stáří až několika set let.

https://www.brumlik.estranky.cz/file/580/lidskeobydli.htm

ROSTLINY KULTURNÍ A PLANÉ

KULTURNÍ ROSTLINY---> pěstujeme je pro užitek

patří mezi ně: hospodářské rostliny

                     ovocné stromy a keře

                     okrasné stromy a keře

                     květiny k řezu

                     pokojové rostliny

      

PLANÉ ROSTLINY---> rostou volně v přírodě

JEDNOLETÉ ROSTLINY - rostou pouze od jara do podzimu

DVOULETÉ ROSTLINY - první rok se vytvoří rostlina, druhým rokem kvete a pak hyne

VYTRVALÉ ROSTLINY - žijí mnoho let

https://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/index.html