SPOLEČENSTVA POLÍ

ZPĚT

 

Pole jsou společenstva uměle vytvořená člověkem.

Rostliny pěstované na poli nazýváme hospodářské rostliny.

HOSPODÁŘSKÉ ROSTLINY

OBILNINY

Obilí má dlouhé stéblo s kolénky.

Obilná zrna (obilky) jsou uloženy v klasech.

Mezi obilniny patří: Pšenice setá

                              Žito seté

                              Ječmen obecný

                              Oves setý

                              Kukuřice setá

 

Rostliny našich polí - prez.

Polní plodiny - prez.

 

OKOPANINY

Řepa obecná (cukrovka), Řepa krmná

Řepu pěstujeme pro její bulvu. Během růstu je velmi náročná na péči. V zemi se ponechává jen ta nejsilnější (řepa se jednotí) a okopává se.

 

Lilek brambor

Lilek brambor pěstujeme pro podzemní hlízy – brambory.

 

LUSKOVINY

Luskoviny pěstujeme pro semena, která jsou ukryta v lusku.

Jsou bohaté na bílkoviny a tuky.

Nejznámější luskoviny jsou:

                        Hrách setý

                        Fazol obecný

                       Čočka jedlá

                       Sója luštinná

Mezi hospodářské rostliny také patří:

OLEJNINY, JETELOVINY, PÍCNINY, ZELENINA, PRŮMYSLOVÉ ROSTLINY 

 

PLEVELE---> na polích rostou také plané rostliny.

   _________________________________________________________________________

ŽIVOČICHOVÉ NA POLÍCH

- dokonale splývají s okolím, aby se mohli lépe skrýt před nepřáteli

Káně lesní

Patří mezi nejhojnější dravce u nás. Staví mohutná hnízda na vysokých stromech. Živí se převážně hraboši. Káně lesní je chráněná.

video Káně lesní ČT

Hraboš polní

Je malý hlodavec. Má krátkou hnědou srst a krátký ocas. Je to býložravec. Shromažďuje zásoby zrní v podzemních chodbách, kde přezimuje. Jeho nepřáteli jsou káně, poštolka a liška.

Zajíc polní

Spatříme ho na polích po celý rok. Rozmnožuje se asi 3krát ročně. Má hnědou srst, uši má delší než hlavu. Je býložravec.

Jeho nepřáteli jsou lišky a psi.

Koroptev polní

Obývá meze polí s křovinami. Koroptve létají nízko nad zemí. Jsou to ptáci stálí. Žijí v trvalých párech. Jsou to všežravci.

Bažant obecný

Dnes se většinou chovají v umělých líhních. Jsou to ptáci stálí. Samci jsou výrazně zbarveni s dlouhými ocasními pery. Jsou to všežravci.

Poštolka obecná

Drobný sokolovitý dravec. Živí se hlavně hraboši a větším hmyzem. Je to tažný pták.

 

 

 https://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/html04/foto_026.html

https://ict.unas.cz/sppce/pole26.htm

Živočichové našich polí - prez.