SPOLEČENSTVA VOD

ZPĚT

Společenstva vodních organismů žijí ve stojatých vodách (v rybnících, přehradních nádržích a jezerech) a v tekoucích vodách (v potocích a řekách).

Můžeme je pozorovat nejen na hladině vody nebo u břehu, ale také pod vodou a na dně. Tato společenstva se vyznačují velkou rozmanitostí.

ROSTLINY NAŠICH VOD

Rákos obecný

Nejhojnější rostlina rostoucí na březích rybníků. Stonek tvoří duté stéblo s dlouhými listy. Rákosu se daří ve stojatých vodách.

Leknín bílý

Je to vodní rostlina s plazivým oddenkem pevně zakotveným na dně.  Má široké listy a velké bílé květy.

 

Vrba bílá

Nejčastější strom na březích vod.  Kořeny vrby zpevňují břehy. Kořeny vytvářejí úkryty pro ryby. Její větve jsou velmi pružné. Listy má na líci tmavě zelené, na rubu hedvábně chlupaté. Ke svému životu potřebuje velké množství vody.

 ŽIVOČICHOVÉ NAŠICH VOD

 Do společenstva živočichů našich vod patří:

Ryby (kapři, štiky, cejni, okouni atd.)---> všežravé nedravé, masožravé dravé

Obojživelníci (např. žáby, mloci, čolci)

Plazi (např. užovky)

Ptáci (kachny, volavky, ledňáčci atd.)

Savci (vydry, ondatry, bobři atd.)

Hmyz (vážky, komáři, brouk potápník atd.)

 

KAPR OBECNÝ

 Kapr je vodní živočich. Svým tělem dobře rozráží vodu. Pohybuje se pomocí ocasu a ploutví. Nejmohutnější z nich je ploutev ocasní. Kapr dýchá kyslík rozpuštěný ve vodě. Neustále otevírá bezzubá ústa, jimiž nasává vodu.

Voda proudí dýchacím ústrojím, kterému říkáme žábry. V žábrách se dostává kyslík do krve a z krve se uvolňuje do vody kysličník uhličitý. Kapr se živí vodními drobnými živočichy a rostlinami. Je to tedy všežravec.

 https://www.skolaplumlov.tym.cz/dumy/VY_32_INOVACE_1155/55.%20ryby.htm

     

 

Skokan skřehotavý

Ve vodě a u vody žije po celý rok. Živí se hmyzem. Zimu tráví ve stavu strnulosti na dně v bahně.

  

    

 

Užovka obojková

Užovka obojková má za hlavou výrazné černé půlměsíčky. Živí se žábami, hmyzem i rybkami. Přezimuje v norách pod kořeny stromů, pod kameny    ..  ..

 

Ledňáček říční

Vyskytuje se u pomalu tekoucích čistých vod. Živí se menšími rybami. Hnízdí v norách na břehu vod.

Vydra říční.

Lasicovitá šelma, žije poblíž stojatých vod. Vyhrabává si dlouhou noru v březích řek. Živí se vodními živočichy.

 

https://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/index.html

 

TESTÍK