SPOLEČENSTVA ŽIVÝCH ORGANIZMŮ

ZPĚT

 

PŘÍRODA ŽIVÁ A NEŽIVÁ

Životní podmínky živých organizmů

Příroda neživá poskytuje živým organizmům k životu:

Vodu

Vzduch

Svělo a teplo

Půdu

 

Příroda neživá - prez.

 

Živé organizmy spolu žijí v určitých společenstvech
(např. na poli, u vody nebo v lese).

Živé organizmy třídíme do tří základních skupin

   

- rostliny

- živočichové

- houby

Příroda živá a neživá - prez.1.

 

Základní odlišnosti mezi rostlinami a živočichy:

- Zelené rostliny jsou jediným zdrojem kyslíku na Zemi.

- Živočichové jsou zase na rozdíl od rostlin schopni aktivně se pohybovat z místa na místo.

Živé organizmy spolu žijí v určitých společenstvech

(např. na poli, u vody nebo v lese).

Živé organizmy jsou mezi sebou propojeny zejména

potravními vazbami.  

 

Živočichové - prez.

 

 POTRAVNÍ ŘETĚZCE

https://skolicka6.sweb.cz/RETEZCE/RETEZEC.htm

 

Zelené rostliny využívají pro svůj růst ---> 1. vodu 2. vzduch 3. světlo a teplo

 

Býložravci ---> se živí rostlinami

Masožravci ---> se živí převážně masem jiných živočichů

Všežravci ---> se živí rostlinami i živočichy

 

Podle životních podmínek se vyskytují různé druhy rostlin a živočichů.

https://skolicka6.sweb.cz/PRIRODOVEDA/JEDINEC%20A%20DRUH/JEDINEC%20A%20DRUH.htm

 

https://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/index.html