ŽIVOČICHOVÉ NA JAŘE

ZPĚT

Rostliny a živočichové na jaře - test

 

Živočichové opouštějí na jaře svá zimoviště a vydávají se za potravou.

Nabírají síly po zimním strádání z nedostatku potravy.

Stěhovaví ptáci se vracejí z teplých krajů.

Savcům líná srst. Rodí živá mláďata.

Ptákům, plazům, obojživelníkům, rybám a hmyzu se většinou líhnou mláďata z vajíček.

         

Hnízdící ptáci

Ptáci mají na jaře hnízdní období. Stavějí nebo opravují svá hnízda.

V době hnízdění si ptáci nosí v zobáku hnízdní materiál – větvičky, trávu, mech, kůru stromů, peří, hrudky hlíny.

Do hnízd snášejí svá vejce, která vysedí. Většina ptáků vylíhlá mláďata zahřívá, krmí a chrání, dokud se mláďata neosamostatní.

     

  jiřička obecná               moudivláček lužní          labuť velká

 

 Ptáci hnízdící v okolí lidských obydlí

      drozd zpěvný           kos černý                    jiřička obecná   

               

   hrdlička zahradní            sýkora modřinka                 sova pálená

   

 Ptáci hnízdící ve volné přírodě

  datel černý        havran polní            vrána obecná       čejka chocholatá

             

ledňáček říční        lyska černá            kachna divoká

 

Vnější a vnitřní stavba těl živočichů

Vnější stavba těl živočichů je přizpůsobena způsobu života a prostředí, ve kterém žijí.

Vnitřní stavba těl živočichů - podle ní dělíme živočichy na:

OBRATLOVCI - mají kostru, jejich páteř je složena z obratlů.

RYBY  OBOJŽIVELNÍCI  PTÁCI  PLAZI  SAVCI

BEZOBRATLÍ - nemají v tělě kostru. HMYZ

Stavba těla obratlovci - ryby

Stavba těla obratlovci - obojživelníci

Stavba těla obratlovci - plazi

Stavba těla obratlovci - savci

Stavba těla obratlovci - ptáci

Stavba těla bezobratlí

 

 

Video - Včela medonosná (HMYZ) ČT

test - holub - ptáci

test - ryby

test - živočichové

POZNÁVÁME PTÁKY - test

POZNÁVÁME PTÁKY

POZNÁVÁME PTÁKY - test