ŽIVOČICHOVÉ V LÉTĚ

ZPĚT

OPAKOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDA 4. ročník

SAVCI

V létě živočichové vyvádějí svá mláďata, která se osamostatňují.

video - zajíc polní ČT
Zajíc polní (foto: H. Zell, zdroj: Wikimedia)   

PTÁCI

 

Ptáci se také starají o svá vylíhlá mláďata a přinášejí v zobáku potravu.

Hmyzožraví ptáci pochytají velké množství škodlivého hmyzu a jsou člověku velmi užiteční.

KRMIVÍ ptáci - po vylíhnutí krmí svá mláďata. (drozd zpěvný, žluva hajní evropská)

   

NEKRMIVÍ ptáci - rodiče mláďata nekrmí, ale naučí je sbírat a vyhrabávat potravu ze země. (koroptev polní)

   

HMYZ

V letním období se v přírodě vyskytuje mnoho druhů hmyzu.

Většina zástupců hmyzu se o svá mláďata nestará (výjimkou je například škvor).

Zástupci hmyzu mají v přírodě největší zastoupení (mravenci, brouci, motýli, včely atd.).

Všechny druhy hmyzu mají 6 nohou a někteří jsou okřídlení.

Hmyz může být však také užitečný – opyluje květy, je hlavní potravou ptáků, žab a plazů.

      mšice                   vosa obecná            ploštice (ruměnice pospolná)

      

     šídlo modré                 škvor obecný                kobylka zelená

RYBY

Ryby žijící v našich vodách (rybníky, řeky, potoky) se nazývají - SLADKOVODNÍ.

Obvykle se o svá mláďata nestarají.

KAPR OBECNÝ

- VŠEŽRAVEC (živí se drobnými vodními živočichy i rostlinami)

- má vysoké, silné tělo; malou hlavu; pohyb mu umožňuje kosterní svalstvo

- žábrami dýchá kyslík rozpuštěný ve vodě

 

ŠTIKA OBECNÁ

- dravá masožravá ryba

- živí se drobnými rybkami (má tlamu plnou ostrých zubů)

- má dlouhé, válcovité tělo uzpůsobené k rychlému pohybu

 

PSTRUH OBECNÝ

- dravá masožravá ryba

- živí se larvami vodního hmyzu, malými rybkami, žábami

- žije většinou v potocích a bystřinách

- tělo válcovitého tvaru se silnou ocasní ploutví

 

OKOUN ŘÍČNÍ        CEJN VELKÝ        LÍN OBECNÝ

   

https://www.fishmaster.estranky.cz/clanky/atlas-ryb.html

https://www.ludvici.cz/archiv/eko/index.php?page=pole

 https://www.ludvici.cz/archiv/eko/index.php?page=les

https://www.ludvici.cz/archiv/eko/index.php?page=reka

https://www.ludvici.cz/archiv/eko/index.php?page=mesto