ŽIVOT V ZIMNÍ PŘÍRODĚ

ZPĚT

Rostliny v zimě

Opadavé dřeviny přezimují bez listů. Jehličnany zastaví růst jehlic. U dřevin přetrvají i části nadzemní. U dvouletých a vytrvalých rostlin vytrvají jen podzemní části. U jednoletých rostlin přečkávají semena. Dužnaté části rostliny zahynou. Rostliny nemohou přijímat vodu s potřebnými živinami ze zamrzlé země.

   

Živočichové v zimě

Teplokrevní živočichové, kteří jsou schopni udržovat stálou tělesnou teplotu, jsou v zimě aktivní.

Ptáci živící se semeny nalézají dostatek potravy i v zimě (pěnkavy, kosi, koroptve)

Hmyzožraví ptáci odletěli do teplých krajin.

Aktivní jsou v zimě i někteří býložraví savci (srnci, jeleni, zajíci).

Některé masožravé šelmy aktivně loví (liška, rys).

     

Přezimující živočichové

Ryby přezimují v klidu ve větších hloubkách, kde voda nezamrzá. Příjem potravy je omezený.

Plazi přezimují ve stavu strnulosti v půdě pod kameny. Nepohybují se a nepřijímají potravu.

Obojživelníci také nepřijímají potravu a nejsou aktivní. Někteří přezimují zahrabáni na dně vody v bahně (skokan), suchozemské druhy (ropucha) vyhledávají úkryty na souši.

Hmyz – některé mouchy, komáři, brouci, motýli přečkají zimu ve skulinách kůry stromů nebo v dutinách v půdě.

Někteří savci přečkávají zimu zimním spánkem (ježci, medvědi, netopýři).

 

Pomáháme živočichům v zimě

Přes zimu pomáháme volně žijícím živočichům tím, že je přikrmujeme.

Ptákům dáváme semena rostlin (nejlépe olejnatá) nebo přímo lůj.

Můžeme je přikrmovat slunečnicovými semeny, rozinky, ale i kosti, žaludy aj.

Pro býložravou zvěř v lese naplníme krmelce senem, sušenými žaludy, kaštany, šípky a jinými lesními plody.

     

Příroda v zimě - prez.

ZVÍŘATA V ZIMĚ - test

zvířata a ptáci v zimě - procvičování

 

Návod: JAK VYROBIT KRMÍTKO

(klikni na obrázek )

 

Ptáci u krmítka

Ptáci, kteří u nás přezimují, jsou ptáci stálí např.:

Sýkora koňadra  Sýkora modřinka  Pěnkava obecná  Kos černý  Vrabec domácí