UNIT 1 D

UNIT 1 ZPĚT

IN THE CLASSROOM

POSLECH SLOVÍČEK U 1D

Testík - Pokyny

https://www.youtube.com/watch?v=cqxRiKBI20E&list=PLVp5hzoa2SE5PCEOxwYCuo13peiFeaAOY&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=2_QRXYURarg&index=3&list=PLVp5hzoa2SE5PCEOxwYCuo13peiFeaAOY

 

 
Close your book. - Zavři knihu., Zavřete knihu.
Come here. - Pojď sem., Pojďte sem.
Don't look. - Nedívej se., Nedívejte se.
Don't talk. - Nemluv., Nemluvte.
Draw. - Nekresli., Nekreslete.
Give me your pen. – Podej/te mi své pero.
How do you say ... in English? - Jak se řekne ... anglicky?
How do you spell ... ? - Jak se hláskuje ... ?
It means ... - To znamená ...
Listen. - Poslouchej., Poslouchejte.
Look. - Podívej se., Podívejte se.
Open your book. - Otevři si knihu., Otevřete si knihu.
Pick up your pen. - Vezmi si pero., Vezměte si pero.
Read. - Čti., Čtěte.
Say "hello". - Řekni "hello"., Řekněte "hello".
Sit down. - Sedni si., Sedněte si.
Stand up. - Postav se., Postavte se.
What does ... mean? - Co znamená ... ?
What's this? - Co je to?
Whose is it? - Čí je to?
Write on the board. - Napiš na tabuli., Napište na tabuli.
Write. - Napiš., Napište.