UNIT 2

ANGLIČTINA ZPĚT

     

 

YOUR PROJECT

https://www.helpforenglish.cz/article/2006102712-project-1-unit-2-project

   
all - všechno, všichni
to bring - přinést, přivést
can - moci
chop - sekat, štípat
comic - kreslený seriál, komiks
communication - dorozumívání
football team - fotbalový tým
interview - interview
little - malý
make - dělat, vyrábět
more - více, víc


 

own - vlastní
poster - plakát
project - projekt
rope - lano, provaz
sail - plavit se
scrapbook - kniha k nalepování výstřižků,

sešit k nalepování výstřižků
ship - loď
skip - skákat
tea - čaj
together - společně
tree - strom
TV - televize

 

Your PROJECT 1.doc (290304)