UNIT 2 A

ZPĚT

TALKING

POSLECH SLOVÍČKA U2 A

Testík - sloveso TO BE

Testík - určení místa - předložka

https://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/personality/index.html

 

TALKING
at Tony's house - u Tonyho doma
Come in. - Pojď dál., Pojďte dál.
garden - zahrada
Good morning. - Dobré ráno., Dobrý den. (dopoledne)
he - on
here - tady, zde
I love you. - Miluji tě., Mám tě rád.
I think ... - Myslím ...
is - je
kitchen - kuchyň
Mr - pan
Mrs - paní
on the phone - u telefonu
she - ona
where - kde
who - kdo
with - s, se
yes - ano

 

Sloveso TO BE

 

long forms        short forms       negative

I am

I´m

I´m not

You are

You´re

You are´nt

He is

He´s

He isn´t

She is

She´s

She isn´t

It is

It´s

It isn´t

We are

We´re

We aren´t

You are

You´re

You aren´t

They are

They´re

They aren´t

 

OTÁZKA: ODPOVĚĎ

Am I at school? – Jsem ve škole?                    

Is she at home? – Je doma?                                     

Is he Australian? – Je Australan?                          

Are they at school?- Jsou ve škole?                  

Are you cold? – Je ti zima? (Je vám zima?)        

Yes, I am.

No, she isn´t.

Yes, he is.

No,they aren´t.

Yes, I am.