UNIT 2 B

UNIT 2 ZPĚT

 

POSLECH SLOVÍČKA U2 B

https://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/questions/index.html

 

THE POSTCARD  
beautiful - krásný
city - město, velkoměsto
classroom - třída (místnost)
Dad - táta, tatínek
English - angličtina, anglický
favourite - oblíbený
fine - pěkný
for - pro
great - skvělý
hot - horký, horka
lesson - lekce, vyučovací hodina
Let's have a look. - Podívejme se.
letter - dopis
me - (tvar zájmena já)
Mum - maminka, máma
nice - příjemný, milý
now - teď, nyní


 
on holiday - na dovolené, na prázdninách
parcel - balík
people - lidé
postcard - pohlednice
really - opravdu
road - silnice, cesta
silly - hloupý, pošetilý
so - tak
street - ulice
Thank you. - Děkuji.
they - oni, ony, ona
today - dnes
too - také
very - velmi
we - my
you - ty, vy
your - tvůj, váš

 

WRITING A POSTCARD

Dear ... - Milý ..., Drahý ...
Hope you're well. - Doufám, že se máš dobře.
See you soon. - Brzy nashledanou.
Love (Jane) - (fráze na konci dopisu podobně jako líbá Jana)
Best wishes - (fráze na konci dopisu podobně jako

S pozdravem)
How are you? - Jak se máš?
I'm fine, thanks. - Mám se dobře, děkuji.