UNIT 2 C

UNIT 2 ZPĚT

 

POSLECH SLOVÍČKA U2 C

THE RADIO  
age - věk, stáří
birthday - narozeniny
brother - bratr
by - od
bye - ahoj (při loučení)
caller - volající
DJ - diskžokej
first - první
friend - přítel
goodbye - na shledanou
Happy birthday. - Vše nejlepší k narozeninám.
her - její
his - jeho
How old ... ? - Jak starý ... ?
its - jeho
jeans - džíny
OK. - Dobrá., V pořádku.
our - náš
photo - fotografie
record - nahrávka
sister - sestra
song - píseň
their - jejich
well - dobře
Where are you from? - Odkud jsi?

 

ZÁJMENA OSOBNÍ/ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ

Personal

pronouns

I

you

he

she

it

we

you

they

Possessive

adjectives

my

your

his

her

its

our

your

their

 

TÁZACÍ ZÁJMENA

who - kdo (dotaz na osobu - person)   
what – co (dotaz na věc - thing)            
where – kde (dotaz na místo - place)     
why – proč (dotaz na důvod - reason)     
when – kdy (dotaz na čas - time)                             
how – jak (dotaz na způsob)                          

which – který                                      
                                                                

 

https://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/pronouns/index.html