UNIT 2 D

UNIT 2 ZPĚT

 

POSLECH SLOVÍČKA U2 D

   

be afraid - obávat se, bát se
Be quiet - Buď z ticha, Buďte z ticha
bird - pták
brave - odvážný, statečný
Come on. - Tak pojď., Tak pojďte.,

Pospěš., Pospěšte.
comic - kreslený seriál, komiks
end - konec
Help! - Pomoc!
Just you wait! - Jen počkej!, Jen počkejte!
no - ne
not - zápor u sloves
now - teď, nyní

Oh yes? - Opravdu?
old - starý
please - prosím
programme - program
radio - rádio
school - škola, školní
speaker - ten, kdo mluví
story - příběh
strong - silný
stupid - hloupý
to - do, k
Welcome. - Vítej., Vítejte.
To BE long forms short forms
I am not ´m not
You are not aren´t
He is not isn´t
She is not isn´t
It is not isn´t
We are not aren´t
You are not aren´t
They are not aren´t