UNIT 3 C

UNIT 3 ZPĚT

 

POSLECH SLOVÍČKA U3 C

 
animal - zvíře
breakfast - snídaně
free - zdarma
Good. - Dobře.
I'm first! - Jsem první!
It's my turn. - Jsem na řadě.
Let go! - Nech to!, Nechte to!, Pusť to!, Pusťte to!
mouth - ústa, zvířecí tlama
Oh good. - No dobrá.
packet - balíček
personal stereo - osobní stereo, walkman
stereo - stereofonní souprava
these - tito, tyto, tato

 

 

negative long forms short forms
I have not got I haven´t got
You have not got You haven´t got
He has not got He hasn´t got
She has not got She hasn´t got
It has not got It hasn´t got
We have not got We haven´t got
You have not got You haven´t got
They have not got They haven´t got