UNIT 3 D

UNIT 3 ZPĚT

 

POSLECH SLOVÍČKA U3 D

KNIHA OUR SCHOOL

anglicky-jazyk2/space-school-timetable/

https://www.purposegames.com/game/school-subjects-game

https://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/comparative/index.html

 

 

MY SCHOOL SCHOOL SUBJECTS

assembly - shromáždění
because - protože
break - přestávka
day - den
High school - střední škola
like - jako
lunch - oběd
next - další
period - vyučovací hodina
registration - zápis, záznam
term - období
then - pak, potom
timetable - rozvrh

week - týden
Art - výtvarná výchova
Biology - přírodopis, biologie
Chemistry - chemie
English - angličtina
French - francouzština
History - dějepis
IT, Information technology - informatika
Maths - matematika
Miss - paní učitelko, slečno
Music - hudební výchova
PE, Physical education - tělesná výchova
Physics - fyzika
RS, Religious studies - náboženství
Science - přírodní vědy
Technology - technologie