U4 B

UNIT 4 ZPĚT

 

POSLECH SLOVÍČKA U4 B

   
after - po
at the weekend - o víkendu
bus stop - autobusová zastávka
do your homework - dělat domácí úkol
finish - skončit
for a quarter of an hour - na čtvrt hodiny
for lunch - na oběd
from ... to - od ... do
get up - vstávat
go home - jít domů
go to bed - jít spát, jít si lehnout
go to sleep - jít spát
have a shower - sprchovat se
have breakfast - snídat
have dinner - večeřet
have lunch - obědvat
in bed - v posteli
listen to the radio - poslouchat rádio
meet - setkat se, potkat
read - číst
soon - brzy
start - začínat
take the bus - jet autobusem
watch TV - dívat se na televizi
when - když
When ...? - Kdy ...?

 

https://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/routine2/index.html