U4 C

UNIT 4 ZPĚT

 

POSLECH SLOVÍČKA U4 C

   
bank - banka
but - ale
collect - sbírat
computer games - počítačové hry
countries - země, státy
do - dělat, pomocné sloveso
drums - bubny
every - každý
free time - volný čas
go - jít, jet
go skiing - jít lyžovat, chodit lyžovat
go swimming - jít plavat, chodit plavat
guitar - kytara
hate - nenávidět
have to - muset
head teacher - ředitel, ředitelka
hospital - nemocnice
It's time for ... - Je čas na ...
like - mít rád
lots of - hodně
play a musical instrument - hrát na hudební nástroj
play sports - sportovat
post office - pošta
shop - obchod
stamps - poštovní známky
tennis - tenis
want - chtít
What ...? - Co ...?, Jaký ...?
Why not? - Proč ne?
work - pracovat