U4 D

UNIT 4 ZPĚT

 

POSLECH SLOVÍČKA U4 D

https://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/routine2/index.html

 

 
a lot of - hodně, spousta
about - o
can - moci, umět
have a drink of milk - napít se mléka
How ...? - Jak ...?
know - znát, vědět
live - žít
partner - partner, společník
professor - profesor
robot - robot
time machine - stroj času
turn - obrátit, otočit, zabočit
wheel - kolo
work - práce