U5 D

UNIT 5 ZPĚT

 

POSLECH SLOVÍČKA U5 D

   
advertisement - inzerát, reklama
anything - něco
bookshop - knihkupectví
brilliant - vynikající
burger - karbanátek
buy - koupit
cheeseburger - sýrový karbanátek
closed - zavřený
cola - kola
computer - počítač
find - najít
French fries - hranolky
hamburger - hamburger
have a rest - odpočívat, odpočinout si
hot dog - párek v rohlíku
large - velký, objemný
leave - opustit, odejít
lost - ztracený
miss a turn - jednou neházet
must - muset
newspaper - noviny
open - otevřít
orange juice - pomerančová šťáva
put - dát, položit
small - malý
take - vzít, brát
this way - tudy
toilet - toaleta, záchod
wait for - čekat na