U6 B

UNIT 6 ZPĚT

 

POSLECH SLOVÍČKA U6 B

 
clean your teeth - čistit si zuby
game - hra
get dressed - obléknout se
hear - slyšet
kids - děti
hurry up - pospíšit si
look for - hledat
nearly - skoro
Oh dear! - Proboha!
put - dát, položit
ready - připraven, hotov
sit - sedět
wash up - umývat nádobí
washing machine - pračka