OTÁZKY - OPAKOVÁNÍ

ZPĚTVLASTIVĚDA HISTORIE

 

2. PRAVĚK

Odkud se dozvídáme o životě pravěkých lidí?

Jak a kde bydleli pravěcí lidé?

 Čím se živili a z čeho byly zhotoveny jejich nástroje?

Jak rozdělujeme období pravěku?

Doba lovců a sběračů - zařaď ke správné době a popiš, proč se tak nazývá.

Doba prvních zemědělců - zařaď ke správné době a popiš, proč se tak nazývá.

Jak se jmenovali první obyvatelé českých zemí?

Podle koho byla pojmenována naše země  Bohemia?

Kdo a kdy vytlačil Kelty z našeho území?

 3. PŘÍCHOD SLOVANŮ

V kterém století přišli do českých zemí slovanské kmeny?

Jak žili první Slované, co uměli?

Vysvětli, kdo jsou pohané. V co věřili?

Jaké období končí příchodem Slovanů na naše území?

4. SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ

Proti komu se museli Slované bránit?

Kdo sjednotil Slovany? Co o něm víme?

Jak se nazývá první mocenský útvar na našem území?

Kdy tento svaz zanikl?

5. NAŠE MINULOST V POVĚSTECH

Jak dlouho trvalo období o kterém nemáme písemné zprávy po Sámově říši?

Jaké známe pověsti z tohoto období?

Vyprávěj - co víš o - praotec Čech; Krok - Libuše; Horymír

6. VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

Jak se nazýval první státní útvar na Moravě?

Kdo byl kníže Mojmír?

Co je křesťanství?

Kdo povolal Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu a proč?

Co je hlaholice? Kdo ji sestavil a proč?

Proč se na území našeho státu nakonec ustálilo latinské písmo - latinka?

Vysvětli, proč slavíme 5.července státní svátek.

Co se stalo s Velkomoravskou říší po smrti Svatopluka?

Jaká řemesla se rozvíjela na Velké Moravě?

Jak zanikla Velkomoravská říše?

7. VZNIK ČESKÉHO STÁTU. VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT.

Ve kterém století začíná vznikat první český stát?

Kdo byl kníže Bořivoj?

S kým přijal Bořivoj jako první křest(kde)?

Kdo byl Spytihněv?

Jak se jmenovali rodiče Václava? Co o nich víš?

Kdo vedl Václava ke zbožnosti a vzdělání?

Jak řešil Václav spory s ostatními panovníky?

Jaký byl kníže Václav?

Co víš o bratrovi Václava - Boleslavovi?

Jak zemřel Václav?

Proč slavíme 28. září státní svátek?

 

Co víme o rodu (kmenu) Slavníkovců?

Kdo byl biskup Vojtěch?

O co stále bojovali Přemyslovci mezi sebou?

Jak se jmenoval syn Oldřicha a Boženy?

Kdo určil, že má vládnout nejstarší člen rodu?

Jak se jmenovala žena Břetislava a jak ji získal?

Jak se jmenoval první český král?

Jak získal královský titul?

https://vyuka.zsvelkeopatovice.cz/1_stupe%C5%88/vlastiv%C4%9Bda/4ro%C4%8Dn%C3%ADk/

https://www.info-turistika.cz/vypis/typ/informace-cesko-kraje-mesta