ČESKÁ REPUBLIKA - DEMOKRATICKÝ STÁT

ZPĚT

Česká republika vznikla rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky (ČSFR) 1. ledna 1993.

Hlavním městem České republiky je PRAHA.

Sídlí zde prezident, vláda a Parlament ČR.

ZPŮSOB ŘÍZENÍ NAŠEHO STÁTU

 Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

 Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

Demokracie - je státní forma, při níž se správy a řízení státu účastní všichni plnoprávní občané.

 

Náš stát je republika (stát založený na zastupitelské demokracii).

Hlavou státu je PREZIDENT.

Chod státu řídí spolu s prezidentem vláda.

 

STÁTNÍ SYMBOLY klikni zde--> 

STÁTNÍ SVÁTKY klikni zde--> 

 

 

 

 

Kvíz - ČR - demokratický stát