CESTUJEME PO NAŠÍ VLASTI

ZPĚT

Někteří s rodiči nebo s příbuznými navštěvujete ve volných chvílích některé kulturní památky. Někdo dává přednost přírodním zajímavostem. V naší zemi máme také mnoho historických pamětihodností.

V České republice máme významné kulturní památky a památkově chráněná území (památkové zóny a památkové rezervace). Nejvýznamnější kulturní památky pak vláda České republiky svým nařízením prohlašuje za národní kulturní památky.

Světoznámé památky UNESCO si představíme zde:

 

 

Nejlépe poznáme všechny krásné památky a místa, která známe jen z vyprávění nebo z fotografií tak, že je sami navštívíme.

Nápady a informace můžete najít zde: