NAŠE VLAST - ČESKÁ REPUBLIKA

ZPĚT

Sousední státy ČR

 

Česká republika je od 1. 5. 2004 členským státem Evropské unie (EU).


 

 

OBYVATELÉ ČESKÉ REPUBLIKY

K 30. září 2012 měla Česká republika 10 513 209 obyvatel.

Jsou to Češi, Moravané a Slezané.

Společně s nimi zde žijí příslušníci národnostních menšin.

Úředním jazykem v ČR je čeština.

https://www.hajduch.net/cesko/slozeni-obyvatel

https://www.multikulturazlin.cz/o.php?o=narodnostni_mensiny

Stav národnostních menšin v číselném vyjádření

Stav národnostních menšin v ČR

Nářečí, lidové zvyky.

https://www.jazyky.com/ruzne-podoby-ceske-reci-ceska-nareci-obecne/

 https://www.prague-portal.com/cze/interests/tradicni-svatky

    

ČLENĚNÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

  

  

  

  

  

 https://www.1-zsbenatky.cz/pripravy/index.php?sec=2&page=20&art=208