PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPĚT

PŮDY

Půdy vznikly zvětráváním původní (matečné) horniny, kterou obohatily odumřelé části rostlin a živočichů.

Půda obsahuje také:

- půdní vzduch

- vodu

- rostlinné a živočišné organizmy

- mikroorganizmy

Humus - neúrodnější část půdy (vzniká rozkladem zbytků těl živočichů a rostlin)

 

 

DRUHY PŮD

Půdy se liší například: složením

                         barvou

                         úrodností

 

TYPY PŮD A JEJICH VYUŽITÍ

 

 

ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

S rozdílnou nadmořskou výškou se v naší republice mění přírodní podmínky dané oblasti a tím se také liší zemědělská výroba v určitých nadmořských výškách.