LEKCE10

ZPĚT AJ

ANIMAL SAFARI

 

 

Poslech slovíček, skládání, pexeso

ANIMALS 1

ANIMALS 2

ANIMALS 3

ANIMALS 4

ANIMALS 5

ANIMALS píseň

ANIMALS výběr hry

ANIMALS výběr

ANIMALS výběr (A)

ZOO ANIMALS HRA

Procvičování, hry, doplňování 

GOGO - Is that a tiger?

https://www.eslgamesplus.com/zoo-animals-esl-vocabulary-memory-game/

Hra  - popis zvířete + psaní slova

 

 

Animal songs - poslech slovíček

Maggie´s SAFARI 

SAFARI ALBUM - hra 

 

Procvičování Animals

Hra  - kostka - Animals

exotic animals (exotická zvířata) 

hippo [hipəu]                hroch

giraffe [džira:f]             žirafa

monkey [manki]           opice

crocodile [krəukədail] krokodýl

elephant [elifənt]         slon

parrot [pærət]               papoušek

eagle [i:gl]                      orel

ostrich [ostrič]              pštros

snake [sneik]                 had

penguin [pengwin]       tučňák 

 

shhhh! [šə:]               pššššt!

horn [ho:n]                klakson, houkačka

zoo [zu:]                     zoo

there [ðeə                 tam, támhle

meat [mi:t]               maso

nuts [nats]                oříšky

grass [gra:s]              tráva

leaves [li:vz]              listy

wings [wingz]            křídla 

 

I know! [ai nəu]                 já vím!

look at this! [luk æt ðis]   podívej se na tohle!

I´m not [aim not]               já nejsem

I´m not hungry. já nejsem hladový / hladová.

I´m not scared. já se nebojím!

there is / there are (tam je / tam jsou)

vazbu THERE IS (zkráceně THERE´S)

 THERE ARE užíváme, když chceme říct, že někde něco je

there´s a… [ðeəz ə]          tam je… (1 věc)

there´s a book. támhle je knížka.

there are… [ðeə a:] tam (támhle) jsou… (víc věcí)

there are four books. támhle jsou čtyři knížky.