TESTÍKY

cms.becko-tc-informatika.webnode.cz/testiky/

Anglický jazyk - 5. ročník

https://www.purposegames.com/game/prepositions-predlozky-game

https://www.purposegames.com/game/singularplural-game

https://www.purposegames.com/game/school-subjects-game

https://www.purposegames.com/game/whatc2b4s-the-time-please-game

https://www.purposegames.com/game/sloveso-to-be-game

https://www.purposegames.com/game/instructions-in-the-classroom-game/info

https://www.purposegames.com/game/predlozky-mista-unit-2-a-game

https://www.purposegames.com/game/protiklady-adjectives-game

https://www.purposegames.com/game/label-the-body-game

https://www.purposegames.com/game/bfaed9e6ef

https://www.purposegames.com/game/5a52f36c7d

https://www.purposegames.com/game/slovicka-unit-1-b-a-an-game

https://www.purposegames.com/game/countries-flags-game

 

Vlastivěda - Naše vlast

 

Opakování učiva 4. ročník - test

Test - Mapy, Povrch ČR

Mapy - vyber správný údaj

Měřítko mapy - vypočítej údaj ve skutečnosti

KRAJE ČR - procvičování názvů krajů

KRAJE ČR - procvičování názvů krajských měst

Kraje a krajská města ČR - test

Naše vlast - Česká republika 

Sousední státy ČR

POHOŘÍ ČR - správná poloha

POVRCH ČR - NEJVYŠŠÍ HORY - správná poloha

 

Vodstvo České republiky - test

Vodstvo ČR 1 řeky

Vodstvo ČR 2 řeky

Vodstvo ČR - české řeky

Vodstvo ČR - moravské řeky

ŘEKY - ČESKÁ REPUBLIKA

 

Přírodověda

OPAKOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDA 4. ročník - test

Rostliny v létě

Domácí zvířata a jejich chov test

Rostliny a živočichové na jaře - test

 

Stavba těla obratlovci - ryby

Stavba těla obratlovci - obojživelníci

Stavba těla obratlovci - plazi

Stavba těla obratlovci - savci

Stavba těla obratlovci - ptáci

Stavba těla bezobratlí

 

Společenstva polí - test

Splečenstva vod - test

Společenstva lesa - stromy - test

Společenstva lesa - živočichové, houby, rostliny - test

Popis částí bylin

Význam částí bylin - test

Význam částí kvetoucích rostlin pro člověka

Poznej jarní byliny

 

 

ČESKÝ JAZYK

 

 

ZÁJMENO JÁ

Přehled slovních druhů - poznej slovní druh

Určování slovních druhů

 

Anglický jazyk

Time -test 1 urči správný čas

EASTER

MUSIC TIME

1.lekce SPORTS TIME

2.lekce WHAT´S IN THE HOUSE?

3.lekce BE HEALTHY!

4.lekce MY TOWN

5.lekce ON HOLIDAY

6.lekce A SUNNY DAY

7.lekce SPACE SCHOOL

8.lekce WHAT´S ON TV?

8.lekce TIME - určování času

Dny v týdnu

Měsíce v roce

9.lekce MY FREE TIME 1

9.lekce MY FREE TIME 2

10.lekce AMAZING ANIMALS

10.lekce ANIMAL - BODY

11. lekce THEN AND NOW

12. STONE SOUP

 

Vlastivěda - Historická část

 

Opakování - Pravěk - První Přemyslovci

Vláda přemyslovských králů

Český stát za vlády Lucemburků

Husitské války

První Habsburkové na českém trůně

Dopravní výchova

- klikni na obrázek vlevo (pokud není napsáno START)

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - zkušební testy I.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - zkušební testy II.

KŘIŽOVATKY I. - řešení

KŘIŽOVATKY II. - řešení

Dopravní značky - test