vyjmenovaná slova V

 

VYJMENOVANÁ SLOVA SLOVA PŘÍBUZNÁ
VY (2.os.č.mn.), vykat, vykání
VYSOKÝ vysočina, povýšit, vyvýšenina, výška,
VÝT zavýt, vytí
VÝSKAT výskot, zavýskat, výskání
ZVYKAT zvyk, zlozvyk, návyk, obvyklý, obvykle
ŽVÝKAT žvýkačka, přežvýkavec, žvýkací
VYDRA vydří, vydrovka, Povydří
VÝR     výrovka, výří
VYŽLE vyžlátko, vyžlovitý
POVYK povykovat
VÝHEŇ  
slova s předponou VY- a VÝ- vyviklat, výnos, vykročit, výlet, ...
VYSOČANY, VYŠEHRAD, VYŠKOV, VYKÁŇ, VYSKEŘ, CAVYKY

 

Pozor na rozdíly

výt (pes vyje) X vít (splétat, např. věnec)

výr (pták, sova) X vír (krouživý pohyb vody, vzduchu)

výskat (jásavě křičet) X vískat (probírat se vlasy)

výška (vysoký) X vížka (věžička)

vysel (obilí na pole) X visel (byl pověšený)

vyla (vydávala zvuk, vytí) X víla (pohádková bytost)

výří (něco od výra, sovy) X víří (krouží, klokotá)

výš (nahoru) X víš (znáš)

vy (všichni, vykání) X ví (zná)

vidět výra (vidět sovu) X víra (věřit v boha)

vydal (dal někomu něco) X vídal (často ho viděl, potkal)

zvyklá (přivykla něčemu) X zviklá (přesvědčí)

výská (jásavě křičí) X víska (malá vesnička)

Pozor, v těchto slovech je vi, ví součástí kořene slova

vidět, viset, visutý, viklat, vítězit, vítěz, vítat, vinout, vinit, víno, vidle, vikýř

 

Písnička DÁDA

Vy vysoký pane, než něco se stane,
dbejte naší rady, přestaňte nám tady
výt jako pes, houkat jako výr,

prskat jako vydra,
výskat jako dítě, nebo pro ten povyk odvede vás švidra.
Šatlava je výheň,

blech a štěnic líheň,

budete si zvykat nocovat na pryčně,

pít jenom vodu, staré kůrky žvýkat.
Vy, vysoký hochu, nám vyhovte trochu,
vyskočte, vykročte, vystupte východem.
Ať pak nejste v lochu.

Přiřazování - slova příbuzná k obrázkům

Přiřazování - slova příbuzná k obrázkům 2

Doplňování - věty - modré Chm (10)

Doplňování i,y - slova - delfíni

Vyjm.slova - testy - věty

estranky - Doplňování i,y - věty

Doplňování i,y - testy - slova

Procvičování testíky

Procvičování testíky2

 

  Zpět ČESKÝ JAZYK

ZPĚT PŘEHLED VYJMENOVANÁ SLOVA