HORNINY A NEROSTY

ZPĚT

Co je pod povrchem naší planety Země?

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6JYuId8waE&list=PL00A90CE1D82A676F

 

HORNINY

https://www.brumlik.estranky.cz/file/560/horninyanerostyctvrta.htm

Horniny a nerosty - prez.

Rozlišujeme horniny:

  1. magmatické (vyvřelé)
  2. usazené
  3. přeměněné

 

MAGMATICKÉ HORNINY

 roztavené horniny se promíchávaly a postupně tuhly

MAGMA: rozžhavená horninová tavenina

 

ŽULA : skládá se z křemene (šedý)

                                živce (bílý, růžový, červený)

                                slídy (lesklé šupiny)

použití: stavební kámen – stavba domů, dlažební kostky, obrubníky, pomníky

USAZENÉ HORNINY

rozpadaly se na zemském povrchu

sypké – písek

zpevněné – pískovec

 

usazování zbytků odumřelých živočichů a rostlin = VÁPENEC (bílý, šedý)

  

použití ve stavebnictví – vápno a cement

vznikala celá pohoří – působením vody vznikaly jeskyně a krápníky

 

PŘEMĚNĚNÉ HORNINY

horniny se přeměňují působením tlaku horních vrstev

MRAMOR – vápenec, dá se leštit (sochy, schodiště)

 

Horniny se těží v lomech nebo dolech.

VŠECHNY HORNINY JSOU TVOŘENY Z RŮZNÝCH NEROSTŮ

NEROSTY

vyskytují se: - jako součást hornin

                      - samostatně

Ložiska nerostných surovin – velké množství nerostů

Nerostné suroviny jsou:  - kovové (zlato, stříbro)

                                     - nekovové (diamant, křemen: čirý=křišťál, hnědý=ametyst)

  Hvězdový křemen

Energetické zdroje

např. uhlí a ropa

   

vyrábíme z nich elektřinu, nebo palivo

 

NEROSTNÉ SUROVINY - prez

https://www.brumlik.estranky.cz/file/567/horninyprirazovani.htm

https://www.seas.sk/_img/SEAS/schema_vodna.swf

https://www.zsladice.edu.sk/predmety/prir3.html

https://www.ped.muni.cz/wbio/studium/stud_mat/Mat-mat.htm