JARO

ZPĚT

21. března - jarní rovnodennost

MĚSÍCE: BŘEZEN   DUBEN   KVĚTEN

POČASÍ: Slunce mírně hřeje.

               Často se střídá slunce a déšť.

               Setkáme se také s prvními bouřkami.

PŘÍRODA: Na stromech se objevují pupeny.

                  Rostliny začínají klíčit a růst. 

                  Ptáci přilétají z teplých krajin, 

                  stavějí si hnízda a snáší vejce. 

                  Zvířata si hledají partnery 

                  a přivádějí na svět mláďata.

JARO - PŘEHLED 

JARO -PREZ.

 

STŘÍDÁNÍ ROČNÍCH OBDOBÍ - VIDEO

 

Střídání ročních období na Zemi

- je způsobeno obíháním Země kolem Slunce a nakloněním zemské osy, která míří stále stejným směrem
- ČR leží na severní polokouli
- když je ke Slunci přikloněná nejvíce severní polokoule, začíná na ní léto. Jižní polokoule je nejvíce odkloněná Slunci a začíná na ní zima.
- když je na severní polokouli jaro, na jižní je podzim
- Země oběhne kolem Slunce za 365 a čtvrt dne
Jaro začíná jarní rovnodenností den i noc jsou stejně dlouhé
Tématický obraz: BŘEZEN Tématický obraz: DUBEN Tématický obraz: KVĚTEN