PODZIM

ZPĚT

23. září - podzimní rovnodennost

MĚSÍCE: ZÁŘÍ  ŘÍJEN  LISTOPAD

POČASÍ: Dny se zkracují a jsou chladnější. 

           Slunce již svítí méně, objevuje se častý déšť a vítr.

PŘÍRODA: Rostliny odkvétají a ze stromů opadává listí.

             Na ovocných stromech dozrálo ovoce. 

             Obilí je sklizeno a pole jsou zoraná. 

             Zvířata si připravují zásoby na zimu. 

             Stěhovaví ptáci odlétají do teplých krajin.

STŘÍDÁNÍ ROČNÍCH OBDOBÍ - VIDEO

Střídání ročních období na Zemi

- je způsobeno obíháním Země kolem Slunce a nakloněním zemské osy, která míří stále stejným směrem
- ČR leží na severní polokouli
- když je ke Slunci přikloněná nejvíce severní polokoule, začíná na ní léto. Jižní polokoule je nejvíce odkloněná Slunci a začíná na ní zima.
- když je na severní polokouli jaro, na jižní je podzim
- Země oběhne kolem Slunce za 365 a čtvrt dne
Podzim začíná podzimní rovnodennostíden i noc jsou stejně dlouhé

 

podzim - procvičování

 Tématický obraz: ZÁŘÍ Tématický obraz: ŘÍJEN Tématický obraz: LISTOPAD

Antonio Vivaldi - PODZIM I
 

Antonio Vivaldi - PODZIM II
 

Antonio Vivaldi - PODZIM III