PRŮMYSL

ZPĚT

Průmysl je nejvýznamnější výrobní odvětví.

Zahrnuje těžbu a úpravu surovin a jejich zpracování na průmyslové výrobky.

Průmyslové závody vyrábějí množství odlišných výrobků.

 

Podle použitých surovin a využití výrobků můžeme průmysl členit

na průmyslová odvětví a ta na průmylsové obory.

Rychlý rozvoj vědy a techniky vede ke vzniku stále nových průmyslových oborů.