M ě s í č n í   p l á n y

 

- informují nás o učivu, které bychom měli zvládnout v daném měsíci

 

- přibližný rozsah učiva uvedený v plánu se může změnit ( může být ovlivněn neohlášenými akcemi, problematikou nového učiva, tempem žáků, nemocností atd.).

 

- nemocní žáci a jejich rodiče mají přehled, co se v době jejich nemoci učíme a mohou se podívat na učení s námi doma.